ХОП МЕБЕЛИ търси да назначи :

Проектант на кухни


Задължения:

- Дигиталното и хартиено разчертаване на кухненски проекти. 
- Консултиране на клиентите за подбор и съчетаване на материали, цветове, функционалности – спрямо очакванията им и техническите възможности за изработка.
- Остойностяване на кухнята, спрямо идейния проект и комуникация с клиента какви са етапите на процеса и сроковете на изработка.

Изисквания:

- Отговорност и желание за работа.
- Компютърна грамотност (специализирани програми не са задължителни).
- Предишен опит на подобна позиция е предимство.

Какво предлагаме:

- Заетост на пълен работен ден.
- Трудов договор.
- Осигуровки.

Ако нашето предложение е интересно за Вас, изпратете ни автобиография на email: hop.mebeli@abv.bg

Данните, представени от Вас, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и гарантираме тяхната конфиденциалност. Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.