Още информация за комплекта комбинация Секция 15
ТВ шкаф М27 1 бр.
Шкаф М8 1 бр.
Шкаф М1 1 бр.